این حرکات که روش صحیح انجام تمرینات بدنسازی را نشان می دهد می تواند برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای بسیار مفید باشد.

کرنچ معکوس با وزنه
کرنچ معکوس با وزنهپهلو نشسته با هالتر
پهلو نشسته با هالترپهلو تک دمبل از جانب
پهلو تک دمبل از جانبپهلو هالتر ایستاده در حالت مایل
پهلو هالتر ایستاده در حالت مایلکرانچ روی شیب
کرانچ روی شیبکرانچ روی شیب در حالت مورب
کرانچ روی شیب در حالت موربکرانچ معکوس روی شیب
کرانچ معکوس روی شیبشکم کرانچ با ماشین
شکم کرانچ با ماشینزیر شکم خلبانی
زیر شکم خلبانیشکم کرانچ سیم کش
شکم کرانچ سیم کشموضوعات مرتبط: تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (شکم) ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : برچسب:تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (شکم), | | نویسنده : اسپايدا |